خرید با پیش پرداخت

با استفاده از این امکان میتوانید 25% مبلغ کالای مورد نظر را بپردازید و این کالا برای شما ثبت می شود.

تا 14 روز بعد میتوانید تسویه کامل انجام دهید و کالا برای شما ارسال می شود.

در صورت افزایش قیمت در این 14روز هزینه اضافی از شما دریافت نخواهد شد.

در صورتی که در مدت مشخص مابقی مبلغ را واریز نکنید سفارش شما لغو و هزینه به کارت شما پس داده می شود.

عودت وجه

فرآیند عودت وجه به صورت اتوماتیک و سیستمی نیست و مشتری ملزم است با آدیوکلاب تماس بگیرد.

بنا به هر دلیلی تمایل به کنسل سفارش داشتید حتما با ما تماس بگیرید، شماره کارت از شما دریافت می شود و مبلغ در همان روز به حساب شما واریز می شود.

نام و نام خانوادگی  دریافتی از شما می بایست  با نام و نام خانوادگی ثبت شده در سایت مطابق باشد در غیر این صورت عودت وجه قابل انجام نیست.